Rytinės Iyengar jogos pamokos nuo gruodžio 7d. ir šeštadieniais

Pamokos vyks pagal Iyengar (tariama „ajengar”) jogos metodą, jas ves sertifikuota Iyengar jogos mokytoja Eglė.

Ši joga – tai viena techniškiausių ir saugiausių jogos rūšių pasaulyje, ji garsėja ne tik kaip puiki kūno lavinimo, stiprinimo bei lankstumo didinimo praktika, bet ir plačiai naudojama gydymo, reabilitacijos tikslais.

Sveikatingumo ir aktyvaus poilsio stovykla prie Merkio upės

Kviečiame visus į sveikatingumo ir aktyvaus poilsio stovyklą prie Merkio upės rugpjūčio 10-13 dienomis, Pamerkių kaime, gražioje, jaukioje sodyboje. Pažinkime šį gražų Lietuvos kraštą kartu!

"Daugel mūsų tėvynėje yra puikių ir gražių vietų, daugel yra šalių, kurios pagarsėjo senų tėvelių darbais, bet tarpu jų visų gražiausia ir garsiausia Dainavos šalis" (Vincas Krėvė)

Kvėpavimo mankšta gulint

Kviečiame visus į kvėpavimo mankštą gulint įvairiose padėtyse. Pamokos metu geriau pažinsime save. Kiekvienas iš mūsų atliekame įprastus veiksmus, būname įvairiose padėtyse, galvojam, jaučiamės, o visa tai atsispindi mūsų kvėpavime. Kadangi tiek daug veiksnių įtakoja mūsų kvėpavimą, jis gali būti gera savęs pažinimo priemone.

Sveikatingumo ir aktyvaus poilsio stovykla prie Novos upės

Kviečiame visus į sveikatingumo ir aktyvaus poilsio stovyklą prie Novos upės, gražioje, jaukioje sodyboje. Pažinkime šį gražų Lietuvos kraštą kartu!

Rugpjūčio 18-21 dienomis

"Lietuvių tauta formavosi kaip miško tauta, ir tai yra išlikę mūsų pasąmonės kampeliuose, nes niekur nesijaučiame geriau kaip girioje, ir medis tebėra išlikęs pagarboje". Zita Jurgilaitė

Puslapiai